GroupLogic, Inc.

Access

Access

  • 08/08/2015 17:02

mobilEcho cung cấp cho người dùng Android cách đơn giản, bảo mật và truy cập quản lý các file trong môi trường doanh nghiệp, trường học và cơ quan chính phủ. mobilEcho trang bị cho người dùng di động bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu khả năng truy cập các file quan trọng, mang lại hiệu quả làm việc trên di động cao nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com