groupme

GroupMe

GroupMe

  • 09/08/2015 10:42

GroupMe là cách nhanh nhất để chat với mọi người. Hoàn toàn miễn phí, dù bạn nói chuyện với một nhóm bạn hay nhắn tin với một người. Quan trọng hơn cả, ứng dụng này hoạt động với mọi điện thoại, với ứng dụng smartphone hoặc qua tin nhắn SMS. Với GroupMe, bạn có thể giao tiếp với bạn bè ở bất cứ nơi đâu mình muốn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com