GS Networks

ThunderBrowse

ThunderBrowse

  • 10/07/2015 16:35

ThunderBrowse thì khi bạn click vào một link trong email, một hộp thoại sẽ mở ra và giúp bạn xem trang web đó mà không cần phải mở trình duyệt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com