GTEL-ICT

GCheck-Giúp nhận biết hàng giả

GCheck-Giúp nhận biết hàng giả

  • 20/10/2015 17:01

GCheck cho Android là một ứng dụng hữu ích trong việc giúp người dùng dễ dàng phân biệt hàng giả, hàng thật bằng cách quét mã vạch sản phẩm. Ứng dụng này hiện hỗ trợ Tiếng Việt và miễn phí sử dụng cho mọi người dùng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com