GTV Solutions

Global-IM

Global-IM

  • 04/07/2015 14:08

Global-IM là chương trình tích hợp các chương trình Yahoo! Messenger (YM), AOL Instant Messenger (AIM), ICQ, MSN Messenger.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com