Gu Jing

File Hub Free (Powerful & Intuitive File Manager)

File Hub Free (Powerful & Intuitive File Manager)

  • 07/08/2015 20:31

File Hub Free for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng quản lý tệp tin đa chức năng, tiện ích và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com