Guardam

Super Bookmark

Super Bookmark

  • 07/08/2015 23:19

Super Bookmark là ứng dụng quản lý Bookmarks theo thẻ. Với Super Bookmark, bạn có thể quản lý bookmark rất dễ dàng và hiệu quả.


MmsFilter

MmsFilter

  • 07/08/2015 23:15

MmsFilter là công cụ lọc ra những MMS mà bạn không muốn nhận hoàn toàn miễn phí ngay trên chính chiếc điện thoại Android.


GBlocker Trial

GBlocker Trial

  • 07/08/2015 23:13

GBlocker Trial là công cụ chặn cuộc gọi đến không mong muốn làm phiền tới bạn ngay trên chính chiếc điện thoại Android rất nhanh chóng và dễ dàng.


SmsGuard

SmsGuard

  • 07/08/2015 23:12

SmsGuard là ứng dụng để chặn tin nhắn, chuyển chúng vào hộp thư rác hoặc xóa trực tiếp mà không cần thông báo.


App Name Editor

App Name Editor

  • 07/08/2015 23:11

Ứng dụng App Name Editor là giải pháp tốt nhất để thay đổi tên ứng dụng trong màn hình chính của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com