Guho Choi

Culture Note

Culture Note

  • 07/08/2015 12:18

Culture Note for iOS là phần mềm ghi chú các bài hát, phim, sách, buổi hòa nhạc, triển lãm…


Mango Browser (Web Browser)

Mango Browser (Web Browser)

  • 05/08/2015 06:35

Mango for iPhone là một trình duyệt web trên iPhone được Guho Choi phát triển với những tính năng không kém gì một trình duyệt chạy trên máy tính.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com