Guiix Pty Ltd

Scribe Korean – Master Vocabulary  (Learn Korean with Scribe Origins series)

Scribe Korean – Master Vocabulary (Learn Korean with Scribe Origins series)

  • 12/03/2016 19:05

Scribe Korean for iOS là ứng dụng học tiếng Hàn miễn phí trên iPhone/iPad với khóa học Scribe Origins tiêu chuẩn. Scribe Korean giúp người học làm quen với từ vựng tiếng Hàn, cách phát âm và sử dụng chúng trong từng trường hợp cụ thể.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com