Guillermo Cique

.Radio

.Radio

  • 17/11/2015 13:59

.Radio for iOS là ứng dụng nghe radio online chất lượng cao và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Nowsfeed

Nowsfeed

  • 17/11/2015 11:00

Nowsfeed for iOS là ứng dụng trình đọc feed tin tức tiện lợi, nhanh và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com