GungHoOnlineEntertainment

Puzzle & Dragons

Puzzle & Dragons

  • 12/08/2015 12:35

Game trí tuệ 3-match hấp dẫn và miễn phí với bộ sưu tập các loại thú. Game Puzzle & Dragons for Android vay mượn rất nhiều từ 2 game Bejeweled và Pokemon.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com