Gursimranjeet Singh

ReBoard: Keyboard with multitasking, themes, gifs

ReBoard: Keyboard with multitasking, themes, gifs

  • 13/03/2016 03:24

ReBoard for iOS là ứng dụng bàn phím đa nhiệm cho iPhone/iPad với vô vàn kiểu theme độc đáo, cho phép gửi ảnh động GIF và nhiều thao tác tiện lợi khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com