HA.KK

CalendarDC – Lịch Việt Pro

CalendarDC – Lịch Việt Pro

  • 09/08/2015 20:18

Bạn đang cần tìm kiếm phần mềm tra lịch chuyên nghiệp nhưng dễ sử dụng? Hay đơn giản chỉ cần tra cứu lịch âm dương, tạo sự kiện quan trọng? Vậy CalendarDC sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bạn trong trường hợp này!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com