Habitual Digital, Ltd.

CinemaSnap Free: Video to Photo Converter

CinemaSnap Free: Video to Photo Converter

  • 09/08/2015 00:20

CinemaSnap Free for iOS là ứng dụng chuyển đổi video sang hình ảnh để chia sẻ dễ dàng trên nhiều mạng xã hội, được cung cấp miễn phí cho iPhone, iPad hoặc iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com