Hai Le

Mon-An-Viet

Mon-An-Viet

  • 29/07/2015 12:47

* Món Ăn Việt là ứng dụng hướng dẫn bạn cách nấu các món ăn thuần Việt.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com