Hai Nghiem

Taxi 63 tỉnh thành Việt Nam

Taxi 63 tỉnh thành Việt Nam

  • 29/07/2015 18:44

Ứng dụng hữu ích giúp gọi nhanh Taxi và Taxi tải tại tất cả các tỉnh thành Việt Nam.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com