Hamrick Software

VueScan

VueScan

  • 18/07/2015 11:19

VueScan là phần mềm quét ảnh nổi tiếng nhất thế giới, sử dụng rộng rãi bởi các nhiếp ảnh gia, người sử dụng tại nhà, các dịch vụ scan ảnh và các tổ chức.


VueScan Pro Multilanguage

VueScan Pro Multilanguage

  • 25/06/2015 09:29

VueScan Pro Multilanguage là phần mềm scan ảnh nổi tiếng thế giới, hỗ trợ hầu hết các loại máy scan ảnh hiện nay, và được sử dụng rộng rãi khắp thế giới


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com