handyCloset Inc.

Background Eraser

Background Eraser

  • 11/08/2015 01:08

Background Eraser cho Android là một ứng dụng đơn giản, giúp người dùng dễ dàng xóa nền ảnh không mong muốn và tạo nền trong suốt cho bức ảnh.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com