Hansol Huh

TypeDrawing

TypeDrawing

  • 07/08/2015 06:54

TypeDrawing là một ứng dụng thú vị với nhiều tùy chọn về kích thước phông chữ, màu sắc và phong cách, nhưng nó tạo ra các tập tin với độ phân giải nhỏ do vậy rất khó khi xử lý những hình ảnh hình vuông. Nó cắt hình ảnh thành tỷ lệ 2×3 và xử lý ở độ phân giải 320 x 480. Khi bạn di chuyển ngón tay trên bức ảnh, tại thời điểm đó các từ sắp xếp lại theo sự di chuyển ngón tay của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com