Happio Workshop


Colors Pro Free

Colors Pro Free

  • 08/08/2015 13:23

Colors Pro Free là một công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp không kém Photoshop. Ví dụ: Ứng dụng này có thể cho phép bạn chuyển một bức ảnh màu thành đen trắng và sau đó tô màu trở lại giống hệt như bức ảnh ban đầu.


Colors Pro HD

Colors Pro HD

  • 07/08/2015 05:07

Colors Pro HD giúp bạn tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp ngay trên iPhone với các hiệu ứng bằng cách kéo hoặc đơn giản là lựa chọn khu vực bạn chỉnh sửa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com