Harald Heim

FocalBlade

FocalBlade

  • 30/06/2015 15:09

FocalBlade là trình Plug-in dành cho Adobe Photoshop giúp bạn tạo ra hiệu ứng đặc biệt làm cho ảnh chụp của bạn trở nên mềm mại hơn và mượt mà hơn


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com