Hater App Inc.

Hater App

Hater App

  • 09/08/2015 03:30

Hater App for iOS ứng dụng mạng xã hội độc đáo và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch – cho phép chia sẻ những nội dung mà bạn ghét với mọi người.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com