Hau Hoang

RadaBike

RadaBike

  • 13/03/2016 03:46

Phải làm sao khi đang đi giữa đường bỗng dưng xe bị thủng lốp, chết máy hay hết xăng? Yên tâm, RadaBike cho iOS sẽ giúp bạn gọi các dịch vụ sửa xe, cứu hộ xe một cách nhanh chóng ngay trên thiết bị di động của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com