Orbit

Bubo Bubo

Bubo Bubo

  • 08/08/2015 05:04

Bubo Bubo giúp người dùng theo dõi từ xa H.264/JPEG cho các loại máy ghi video kỹ thuật số đặc biệt. Điền vào IP, cổng, tên người dùng và mật khẩu một cách chính xác để thêm một trang web mới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com