? ZHANG

Space Racing 3D: Skyfall

Space Racing 3D: Skyfall

  • 12/03/2016 20:33

Nếu bạn mệt mỏi với trò chơi đua xe trong thế giới thực, hãy nhảy vào không gian trong Space Racing 3D: Skyfall cho iOS, nói lời tạm biệt với trái đất và bắt đầu cuộc đua tàu vũ trụ trong không gian.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com