TeamViewer

TeamViewer

Download TeamViewer

TeamViewer là phần mềm điều khiển máy tính từ xa nhanh chóng, có thể kết nối tới bất kỳ máy tính hay máy chủ nào trên khắp mọi nơi chỉ trong vài giây.


TeamViewer Portable

Download TeamViewer Portable

TeamViewer Portable là phiên bản di động của phần mềm TeamViewer, nhờ đó người dùng dễ dàng điều khiển máy tính từ xa thông qua Internet.

  • Windows
  • 13.81 MB
  • 2.174
  • 10.0.43879

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com