Mạng - Internet

Vivaldi

Download Vivaldi

Vivaldi – một trình duyệt web mới với nhiều tiện ích trên trình duyệt web hiện tại, cho phép tương tác với các đối tượng theo những cách thức mới và thú vị,


WhiteHat Aviator

Download WhiteHat Aviator

WhiteHat Aviator là một trình duyệt web an toàn và riêng tư nhất. Với nó, bạn sẽ nhận được các giải pháp bảo vệ sự riêng tư tốt và chặt chẽ nhất.


Cute FTP Professional

Download Cute FTP Professional

CuteFTP Professional là phần mềm để chuyển files qua nhiều giao thức internet giữa máy tính của bạn tới các máy tính bất kỳ một cách an toàn và hiệu quả.


FlashFXP

Download FlashFXP

FlashFXP là một công cụ truyền tệp tin qua giao thức FTP, có một giao diện trực quan, ngay cả người không am hiểu về công nghệ cũng có thể sử dụng dễ dàng.

  • Windows
  • 5.32 MB
  • 61
  • 5.1.0 Build 3848

FireFTP for Firefox

Download FireFTP for Firefox

FireFTP for Firefox có khả năng kết nối dễ dàng với các máy chủ FTP và có nhiều tính năng như so sánh thư mục, đồng bộ thư mục, SFTP, mã hóa SSL,…

  • Windows
  • 853.41 KB
  • 64
  • 2.0.24.1-signed

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com