Phần mềm văn phòng

Task Coach

Download Task Coach

Task Coach là phần mềm mã nguồn mở dùng để quản lý các công việc cá nhân.


Advanced Scan to PDF Free

Download Advanced Scan to PDF Free

Advanced Scan to PDF Free là một chương trình chuyên nghiệp cho phép bạn quét và lưu trữ tài liệu giấy của mình ở định dạng PDF.


Evernote

Download Evernote

EverNote là ứng dụng quản lý ghi chú cung cấp cho bạn địa điểm duy nhất cho việc quản lý, nhập và trích xuất tất cả các loại ghi chú và mẩu văn bản

  • Windows
  • 91.42 MB
  • 1.435
  • 5.8.13.8152

OfficeFIX

Download OfficeFIX

OfficeFIX là phần mềm có khả năng khôi phục các file dữ liệu bị hỏng như MS Excel (tất cả các phiên bản), MS Access (95, 97, và 2000, XP và 2003), MS Word.


PDFill PDF Editor

Download PDFill PDF Editor

PDFill PDF Editor vừa miễn phí vừa có thể làm đủ mọi thứ trên loại định dạng này từ chỉnh sửa, tách, mã hóa, giải mã,….

  • Windows
  • 14.55 MB
  • 1.383
  • 11.0 build 4

Calibre Portable

Download Calibre Portable

Calibre là phần mềm mã nguồn mở miễn phí dùng để quản lý thư viện e-book được phát triển vởi ngưởi sử dụng sách điện tử cho người sử dụng sách điện tử.


Neevia Document Converter Pro

Download Neevia Document Converter Pro

Neevia Document Converter Pro sẽ chuyển đổi Microsoft Office 2000/XP/2003/2007/2010/2013 và nhiều định dạng tài liệu khác sang PDF, PDF/A,


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com