Phần mềm văn phòng

PPT to PDF Converter

Download PPT to PDF Converter

PPT to PDF Converter là công cụ hữu ích giúp bạn chuyển đổi tài liệu dạng PPT sang định dạng PDF một cách dễ dàng.


EML to Outlook

Download EML to Outlook

EML to Outlook thực hiện tác vụ di chuyển email eml sang định dạng pst với việc giữ nguyên các mục như to, from, cc, bcc, date, time, các file đính kèm,…


Dia

Download Dia

Sử dụng Dia một cách linh hoạt để vẽ một loạt các biểu đồ, sơ đồ với độ tùy chỉnh cao.


Powerpoint To Flash

Download Powerpoint To Flash

Powerpoint To Flash là công cụ dùng để chuyển đổi định dạng *.ppt; *.pps được tạo ra bởi chương trình Microsoft Office PowerPoint sang định dạng *.swf -.


Nitro PDF Reader

Download Nitro PDF Reader

Nitro PDF Reader không chỉ cho phép đọc file PDF, mà còn có thể xử lý file, trích xuất nội dung file cũng như tạo file PDF từ các định dạng file khác nhau.


Free Typing Test

Download Free Typing Test

Với Free Typing Test, bạn có thể kiểm tra và cải thiện kỹ năng gõ văn bản của mình.


XMind

Download XMind

XMindcó thể tạo bản đồ tư duy và chia sẻ trực tuyến. XMind hỗ trợ tốt cho người dùng sử dụng phương pháp “mind map” để hệ thống lại bài học, ghi nhớ vấn đề,


Sumatra PDF Portable

Download Sumatra PDF Portable

Sumatra PDF Portable bên cạnh việc soạn thảo văn bản thì việc cần những công cụ để đọc văn bản cũng là một yêu cầu không thể bỏ qua.


Win2PDF

Download Win2PDF

Win2PDF là phần mềm tạo ra các văn bản pdf với bất cứ chương trình nào của windows có trong máy tính của bạn (như Office, Accouting, giải pháp kinh doanh).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com