Ứng dụng văn phòng

Adobe Reader XI

Download Adobe Reader XI

Adobe Reader XI là phần mềm miễn phí và đáng tin cậy để hỗ trợ người sử dụng xem, in ấn, và ghi chú thích vào tài liệu PDF.


Solid Converter PDF to Word

Download Solid Converter PDF to Word

Solid Converter PDF to Word chuyển đổi các tập tin PDF của bạn sang các tập tin văn bản Microsoft Word để dễ dàng chỉnh sửa.

  • Windows
  • 115.98 MB
  • 1.145
  • 9.1 (build 761)

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com