iPhone 7iPhone 7 mỏng hơn nhờ công nghệ chip fan-out

iPhone 7 mỏng hơn nhờ công nghệ chip fan-out

  • 06/04/2016 09:35

Ngoài việc loại bỏ jack âm thanh 3,5mm nhằm giúp iPhone 7 mỏng hơn so với iPhone 6S, Apple còn áp dụng công nghệ đóng gói chip hoàn toàn mới đối với vi xử lý A10, giúp tản nhiệt tốt hơn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com