Bảo mật

LastPass

Download LastPass

LastPass là công cụ quản lý mật khẩu có chức năng đơn giản hóa trải nghiệm chuyển hướng online.


Password Memory

Download Password Memory

Password Memory là một ứng dụng được thiết kế để quản l‎ý mật khẩu một cách hoàn hảo.


EncryptOnClick

Download EncryptOnClick

EncryptOnClick là một ứng dụng dễ sử dụng cho phép bạn mã hóa và giải mã các file và thư mục dữ liệu của bạn một cách nhanh chóng và an toàn


Deep Freeze Standard

Download Deep Freeze Standard

Deep Freeze Standard là phần mềm đóng băng ổ cứng giúp loại bỏ tất cả thay đổi được thực hiện với hệ thống và khôi phục lại máy tính về trạng thái ban đầu.

  • Windows
  • 11.89 MB
  • 1.875
  • 8.23.060.4617

Quick Keylogger

Download Quick Keylogger

Quick Keylogger là phần mềm “âm thầm” ghi lại những lần nhấn phím nhằm giúp việc theo dõi máy tính dễ dàng hơn.


Micro keylogger

Download Micro keylogger

Micro Keylogger là phần mềm keylogger ẩn, cho phép bạn theo dõi tất cả những gì xảy ra trên máy tính của mình.


Xvirus Personal Guard

Download Xvirus Personal Guard

Sử dụng Xvirus Personal Guard là một ý tưởng tốt để bảo vệ máy tính của bạn khỏi Spyware, Adware, Trojan, Keylogger, Bot, Worm,…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com