Microsoft ngưng bán bản quyền Windows 7, kết thúc số phận của hệ điều hành 7 năm tuổi

Vĩnh biệt Windows 7!

Trong hôm nay, Microsoft đã âm thầm ngưng cung cấp bản quyền Windows 7 cho các nhà sản xuất máy tính, đánh dấu cột mốc quan trọng cho hệ điều hành 7 năm tuổi. Theo đó, Microsoft sẽ không còn bán các bản quyền Windows 7 Professional và Windows 8.1 cho các nhà sản xuất vào ngày 31/10/2016.

windows-7-desktop-1478051742145-6
Giao diện Windows 7.

Như vậy, sự kết thúc của Windows 7 và Windows 8.1 khiến các nhà sản xuất máy tính chỉ còn lại lựa chọn duy nhất là Windows 10. Trước đó, thời gian kết thúc dự kiến của Windows 7 Professional là ngày 31/10/2016, 2 năm sau khi Windows 8 phát hành. Tuy nhiên Microsoft đã thay đổi kế hoạch và vẫn bán ra Windows 7 Professional cho các nhà sản xuất máy tính.

Windows 7 sẽ không biến mất một cách đột ngột. Được biết, các tổ chức có ký kết bản quyền và chương trình “Bảo Hiểm Phần Mềm” vẫn có thể mua máy tính cài sẵn Windows 10 và sau đó downgrade xuống Windows 7 nếu họ muốn. Và những nhà sản xuất vẫn còn giữ key bản quyền Windows 7 vẫn có thể sử dụng. Tuy nhiên Microsoft sẽ không còn bán ra những bản quyền ấy nữa.

  • Trần Quang Tú
  • 02/11/2016

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com