Cơ sở dữ liệu

MiniBB

Download MiniBB

MiniBB là phần mềm mã nguồn mở và hoạt động hoàn toàn độc lập. Nó cho phép tạo ra các diễn đàn theo phong cách riêng, được viết bằng PHP


Universal SQL Editor

Download Universal SQL Editor

Universal SQL Editor là công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu dễ sử dụng, mạnh mẽ. Nó cho phép bạn kết nối Oracle, DB2, SQL Server, Sybase và cơ sở dữ liệu khác phù hợp


Microsoft Visual Studio 2010 Premium

Download Microsoft Visual Studio 2010 Premium

Microsoft Visual Studio 2010 Premium giúp đơn giản hóa mọi công việc, hỗ trợ lập trình viên thiết kế, code, thử nghiệm và triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.


Excel Export Kit

Download Excel Export Kit

Excel Export Kit là gói phần mềm xuất data từ file MS Excel sang databases của MySQL, Oracle và MS SQL.


Excel to MySQL

Download Excel to MySQL

Excel to MySQL là chương trình chuyển đổi bảng của Microsoft Excel vào database của MySQL.


Access to MySQL

Download Access to MySQL

Access to MySQL là công cụ chuyển databases của Microsoft Access sang định dạng file database của sever MySQL.


Access to Oracle

Download Access to Oracle

Access to Oracle là chương trình chuyển database của Microsoft Access sang định dạng file database của sever Oracle.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com