Phiên bản

3.1

Dung lượng

14.78 MB

Bản quyền

Miễn phí dùng thử

Lượt tải

2.828

Hệ điều hành

Windows

MSSQL to Oracle

MSSQL to Oracle là chương trình chuyển đổi database Microsoft SQL sang định dạng file database của sever Oracle.

sql-server-to-oracle

Tính năng:

 • Hỗ trợ tất cả các phiên bản của MS SQL bắt đầu từ 7,0.
 • Hỗ trợ tất cả các phiên bản của sever Windows và Unix Oracle.
 • Lựa chọn chuyển đổi các bảng cá nhân.
 • Lựa chọn chuyển đổi một phần dữ liệu bằng cách sử dụng SELECT-queries.
 • Hợp nhất data của MS SQL vào một bảng hiện tại của Oracle.
 • Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.
 • Chuyển đổi các phím ngoài.
 • Hỗ trợ nhiều bộ kí tự.
 • Giao diện dễ sử dụng.
 • Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

Yêu cầu

 • RAM: tối thiểu 32 MB.
 • Môi trường MS SQL.
 • Client Oracle và các thành phần mạng.

Yêu cầu phần mềm / Cấu hình:

Windows XP/2000/Vista/7

Ứng dụng tương tự


Microsoft SQL Server 2000 Service Pack là bản cập nhất mới nhất, toàn diện nhất cho SQL Server 2000 với tính năng khắc phục lỗi phần mềm,

OraDump to CSV là chương trình chuyển đổi file dump Oracle sang file Comma Separated Values (CSV).

MySQL to Oracle là chương trình để chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever Oracle.

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com