chuyển đổi dữ liệu

MacDrive Standard

Download MacDrive Standard

Với MacDrive Standard bạn có thể chuyển đổi dữ liệu giữa máy tính Mac và PC rất dễ dàng.


Avast BackUp

Download Avast BackUp

Avast BackUp là một giải pháp hữu dụng và đáng tin cậy cho phép người dùng sao lưu dữ liệu sang một không gian lưu trữ trực tuyến an toàn.

  • Windows
  • 12.78 MB
  • 2.450
  • 2.22.2.334

Access to MySQL

Download Access to MySQL

Access to MySQL là công cụ chuyển databases của Microsoft Access sang định dạng file database của sever MySQL.


Access to Oracle

Download Access to Oracle

Access to Oracle là chương trình chuyển database của Microsoft Access sang định dạng file database của sever Oracle.


MSSQL to Oracle

Download MSSQL to Oracle

MSSQL to Oracle là chương trình chuyển đổi database Microsoft SQL sang định dạng file database của sever Oracle.


DBF to MySQL

Download DBF to MySQL

DBF to MySQL là chương trình chuyển database DBase/FoxPro/Clipper (*.dbf) sang định dạng file database của sever MySQL.


Excel to Oracle

Download Excel to Oracle

Excel to Oracle là chương trình chuyển data của MS Excel sang database của Oracle. Mỗi bảng tính sẽ trở thành một bảng, mỗi hàng sẽ trở thành một bản ghi.


MSSQL to MySQL

Download MSSQL to MySQL

MSSQL to MySQL là chương trình chuyển database của MS SQL sang định dạng file database của sever MySQL.


MySQL to Access

Download MySQL to Access

MySQL to Access là chương trình chuyển đổi database MySQL sang định dạng Microsoft Access.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com