Phiên bản

3.5

Dung lượng

1.09 MB

Bản quyền

Miễn phí dùng thử

Lượt tải

2.751

Hệ điều hành

Windows

DBF to MySQL

DBF to MySQL là chương trình chuyển database DBase/FoxPro/Clipper (*.dbf) sang định dạng file database của sever MySQL. Tùy thuộc vào quyền của bạn trên server MySQL có thể của data DBF vào cơ sở dữ liệu mới hoặc ghi đè lên nội dung của một cơ sở dữ liệu MySQL sẵn có.

dbf-to-sql

Tính năng:

 • Hỗ trợ tất cả các phiên bản của tập tin DBF.
 • Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Unix và Windows MySQL.
 • Hiệu suất cao do kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu nguồn và đích (chương trình không sử dụng ODBC hoặc bất kỳ phần mềm trung gian khác).
 • Phương pháp đặc biệt cho người sử dụng máy chủ ảo.
 • Hợp nhất data của DBF vào cơ sở dữ liệu MySQL sẵn có.
 • Lựa chọn xuất dữ liệu DBF vào tập tin dump MySQL.
 • Hỗ trợ các mã hóa của Dbase.
 • Lưu quá trình chuyển đổi để thiết lập thành hồ sơ.
 • Giao diện dễ sử dụng.
 • Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.
 • Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

Yêu cầu phần mềm / Cấu hình:

Windows XP/2000/Vista/7

Ứng dụng tương tự


Microsoft SQL Server 2000 Service Pack là bản cập nhất mới nhất, toàn diện nhất cho SQL Server 2000 với tính năng khắc phục lỗi phần mềm,

OraDump to CSV là chương trình chuyển đổi file dump Oracle sang file Comma Separated Values (CSV).

MySQL to Oracle là chương trình để chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever Oracle.

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com