Phiên bản

4.1

Dung lượng

21.01 MB

Bản quyền

Miễn phí dùng thử

Lượt tải

2.943

Hệ điều hành

Windows

MySQL Migration Toolkit

MySQL Migration Toolkit là gói phần mềm chuyển đổi bất kỳ data source sang MySQL và ngược lại.

6a00d83452e46469e200e54f6653288834-800wi

MySQL Migration Toolkit bao gồm các tiện ích sau:

  • Access-to-MySQL: chuyển database của MS Access sang định dạng file database của sever MySQL.
  • DBF-to-MySQL: chuyển database của DBase/FoxPro/Clipper (*.dbf) sang định dạng file database của sever MySQL.
  • Excel-to-MySQL: chuyển các bảng của Excel sang định dạng file database của sever MySQL.
  • MSSQL-to-MySQL: chuyển database của MS SQL định dạng file database của sever MySQL.
  • MySQL-to-Access: chuyển database sang định dạng MS Access.
  • MySQL-to-DBF: chuyển database sang định dạng DBase (*.dbf).
  • MySQL-to-Excel: chuyển database MySQL sang các bảng của MS Excel.
  • MySQL-to-MSSQL: chuyển database MySQL sang sever MS SQL.
  • MySQL-to-Oracle: chuyển database MySQL sang định dạng file database của sever Oracle.
  • Oracle-to-MySQL: chuyển database Oracle sang định dạng file database của sever MySQL.

Yêu cầu phần mềm / Cấu hình:

Windows XP/2000/Vista/7

Ứng dụng tương tự


Microsoft SQL Server 2000 Service Pack là bản cập nhất mới nhất, toàn diện nhất cho SQL Server 2000 với tính năng khắc phục lỗi phần mềm,

OraDump to CSV là chương trình chuyển đổi file dump Oracle sang file Comma Separated Values (CSV).

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com