Phiên bản

3.1

Dung lượng

15.03 MB

Bản quyền

Miễn phí dùng thử

Lượt tải

2.965

Hệ điều hành

Windows

MySQL to Oracle

MySQL to Oracle là chương trình để chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever Oracle.

mysql

Tính năng:

  • Hỗ trợ tất cả các phiên bản của Oracle và MySQL (cả Unix và Windows).
  • Chuyển đổi các chỉ số với tất cả các thuộc tính cần thiết.
  • Chuyển đổi phím ngoài.
  • Lựa chọn để chuyển đổi các bảng cá nhân.
  • Lựa chọn chuyển đổi một phần dữ liệu bằng cách sử dụng SELECT-queries.
  • Lựa chọn hợp nhất dữ liệu MySQL vào một cơ sở dữ liệu Oracle sẵn có.
  • Giao diện dễ sử dụng.
  • Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.
  • Hỗ trợ chế độ dòng lệnh.

Yêu cầu: Client và networking Oracle phải được cài đặt trên cùng một máy khi chạy từ MySQL sang Oracle.

Yêu cầu phần mềm / Cấu hình:

Windows XP/2000/Vista/7

Ứng dụng tương tự


Microsoft SQL Server 2000 Service Pack là bản cập nhất mới nhất, toàn diện nhất cho SQL Server 2000 với tính năng khắc phục lỗi phần mềm,

OraDump to CSV là chương trình chuyển đổi file dump Oracle sang file Comma Separated Values (CSV).

Bình luận

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị ra bên ngoài. Vui lòng điền thông tin vào mục được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và các thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com