LG Display

iPhone 8 sẽ được trang bị màn hình cong

iPhone 8 sẽ được trang bị màn hình cong

  • 17/12/2016 09:15

Theo nguồn tin của ETNews (Hàn Quốc), Apple đã tiến hành hợp tác với LG Display nhằm sản xuất màn hình uốn dẻo cho thiết bị của mình. Trước đó, có thông tin cho biết Samsung là đối tác chính của Apple đảm trách việc sản xuất màn hình uốn dẻo. Việc mở rộng thêm […]


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com