tháo máy

“Mổ xẻ” nội thất bên trong iPhone SE

“Mổ xẻ” nội thất bên trong iPhone SE

  • 01/04/2016 17:21

Ngay sau khi chính thức đến tay người tiêu dùng, iPhone SE được các chuyên gia từ iFixit đưa lên “bàn mổ” để khám phá nội thất bên trong.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com