AntTek


AntTek Explorer

AntTek Explorer

  • 08/08/2015 00:19

File Explorer là công cụ toàn diện dành cho các thiết bị Android. Nó hỗ trợ cả người dùng đã root lẫn chưa root điện thoại. Đây là ứng dụng Explorer theo dạng 2 bảng đầu tiên dành cho Android vậy nên nó thực sự tối ưu dành cho thiết bị điện thoại di động và tablet.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com