Beautylish, Inc.

Beautylish – Beauty Tips, Makeup Tutorials and Hairstyles

Beautylish – Beauty Tips, Makeup Tutorials and Hairstyles

  • 08/08/2015 02:47

Beautylish for iOS là cuốn cẩm nang làm đẹp tương đối toàn diện cho bạn gái, được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch với dung lượng nhỏ gọn chưa tới 10 MB.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com