GCFLearnFree.org

GCF Excel 2010 Tutorial

GCF Excel 2010 Tutorial

  • 08/08/2015 12:12

Bạn vốn quen sử dụng Excel 2003 nay phải chuyển sang dùng Excel 2010 nên không quen và có nhiều lúng túng trong quá trình sử dụng? GCF Excel 2010 Tutorial for Android ra đời nhằm giúp người dùng nắm rõ các tính năng mới trong Excel 2010 cũng như hướng dẫn cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.


GCF PowerPoint 2010 Tutorial

GCF PowerPoint 2010 Tutorial

  • 08/08/2015 07:30

Bạn vốn quen sử dụng PowerPoint 2003 nay phải chuyển sang dùng PowerPoint 2010 nên không quen và có nhiều lúng túng trong quá trình sử dụng? GCF PowerPoint 2010 Tutorial for Android ra đời nhằm giúp người dùng nắm rõ các tính năng mới trong PowerPoint 2010 cũng như hướng dẫn cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.


GCF Word 2010 Tutorial

GCF Word 2010 Tutorial

  • 08/08/2015 03:43

GCF Word 2010 Tutorial sẽ hướng dẫn các bạn học Word 2010 một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com