GeekSoft

File Expert with Clouds

File Expert with Clouds

  • 10/08/2015 05:05

File Expert là phần mềm quản lý file trên Android hoàn toàn miễn phí.


File Expert HD with Clouds

File Expert HD with Clouds

  • 10/08/2015 00:55

File Expert HD là ứng dụng toàn diện để quản lý các file trên điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính cá nhân, server lưu trữ đám mây. Đây là một trong những ứng dụng quản lý file phổ biến dành cho Android. File Expert HD sẽ giúp người dùng chia sẻ file với bạn bè qua mạng Wifi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com