Greg Vick

Learn Italian ™

Learn Italian ™

  • 07/08/2015 09:37

Học toàn bộ các từ vựng tiếng Ý phổ biến trong 1 tuần với ứng dụng Learn Italian for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com