huangtiancheng

English – Korean Dictionary

English – Korean Dictionary

  • 08/08/2015 22:55

English – Korean Dictionary là bộ từ điển Anh – Hàn Quốc miễn phí trên điện thoại Android. Có chứa hơn 94.000 mục.


Japanese Vocabulary

Japanese Vocabulary

  • 08/08/2015 22:50

Japanese Vocabulary là ứng dụng tự vựng tiếng Nhật (JLPT N1-N4) cho bất cứ ai đang chuẩn bị cho bài kiểm tra JLPT.English Japanese translator

English Japanese translator

  • 08/08/2015 01:08

English Japanese Translator là công cụ dịch tiếng Nhật – Anh và Anh – Nhật trực tuyến hoàn toàn miễn phí ngay trên chính chiếc điện thoại Android của bạn.


Spanish English Dictionary

Spanish English Dictionary

  • 08/08/2015 01:08

Spanish English Dictionary là bộ từ điển miễn phí trên điện thoại Android. Từ điển Tây Ban Nha – Anh có hơn 17.000 mục, từ điển Anh – Tây Ban Nha có hơn 22.000 mục.


French English Dictionary

French English Dictionary

  • 08/08/2015 01:07

French English Dictionary là bộ từ điển miễn phí trên điện thoại Android. Từ điển Anh – Pháp có hơn 43.000 mục, từ điển Pháp – Anh có hơn 36.000 mục.


魔王法文词典

魔王法文词典

  • 08/08/2015 01:06

French – Chinese Dictionary là từ điển Pháp – Trung Quốc miễn phí trên điện thoại Android.


English German Dictionary

English German Dictionary

  • 08/08/2015 01:05

English German Dictionary là bộ từ điển miễn phí trên điện thoại Android. Từ điển Đức – Anh có hơn 86.000 mục, từ điển Anh – Đức có hơn 93.000 mục.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com