IMOBLIFE INC.

Startup Manager (Free)

Startup Manager (Free)

  • 10/08/2015 05:38

Startup Manager là tiện ích hữu hiệu được dùng để hỗ trợ bạn kích hoạt/tắt các mục khởi động cùng hệ thống dành cho thiết bị Android, bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng. Bạn có thể tắt một mục từ phần khởi động hệ thống bằng cách bỏ đánh dấu vào ứng dụng đó từ danh sách (đánh dấu lại thì nó sẽ khởi động).


Sensor Box for Android

Sensor Box for Android

  • 10/08/2015 01:35

Android Sensor Box sẽ dò tìm tất cả bộ cảm biến trên thiết bị Android và nhanh chóng hiển thị cách thức làm việc của chúng dựa trên bảng đồ họa. Ứng dụng này cũng cho bạn biết bộ cảm biến nào được hỗ trợ bởi phần cứng và cung cấp công cụ cảm biến tiện ích có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.


Stretch Exercises

Stretch Exercises

  • 08/08/2015 00:44

Stretch Exercises là ứng dụng dạy bạn kéo căng hoặc không kéo căng đầu gối dễ dàng. Với thiết kế chuyên ghiệp nên bạn có thể dễ dàng học được các bài học Yoga.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com