INFOLIFE LLC

App Share – Facebook/G+/Email

App Share – Facebook/G+/Email

  • 07/08/2015 23:05

App Share là ứng dụng dễ dàng chia sẻ liên kết các ứng dụng với bạn bè theo những cách khác nhau như: Email, Twitter, Facebook, Messages, Bluetooth …


App Cache Cleaner – 1Tap Clean

App Cache Cleaner – 1Tap Clean

  • 07/08/2015 23:04

App Cache Cleaner là công cụ nhanh chóng giải phóng các tập tin đã được lưu trong bộ nhớ cache. Công cụ này giúp bạn giải phóng rất nhiều bộ nhớ cho điện thoại của bạn bằng cách xóa các ứng dụng tạo ra tập tin lưu cache.


Easy Uninstaller – Gõ bỏ

Easy Uninstaller – Gõ bỏ

  • 07/08/2015 23:03

Easy Uninstaller là một công cụ gỡ bỏ cài đặt cho điện thoại Android một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể chọn nhiều ứng dụng để gỡ bỏ bằng cách nhấn vào nút “Uninstall Selected Apps”.


History Eraser – Privacy Clean

History Eraser – Privacy Clean

  • 07/08/2015 22:56

History Eraser là công cụ để xóa bỏ những thông tin, chương trình không sử dụng đến trong điện thoại. Ngoài ra, còn giúp bạn xóa bỏ lịch sử của tìm kiếm, tin nhắn SMS, Clipboard…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com