Kenneth Cheng

Lock Screen App

Lock Screen App

  • 08/08/2015 04:29

Bạn có cảm thấy bất tiện khi khóa thiết bị bằng nút nguồn? Bạn sợ làm mòn nút nguồn? Lock Screen App sẽ giúp bạn. Đây là công cụ nhỏ gọn để khóa thiết bị một cách dễ dàng (không cần nhấn nút nguồn).


View/Copy IP Address – Copy IP

View/Copy IP Address – Copy IP

  • 08/08/2015 04:27

Copy IP là công cụ hiển thị và copy địa chỉ IP nhanh chóng. Công cụ sẽ hiển thị kểu kết nối, địa chỉ IP nội bộ (local) và bên ngoài (remote). Bạn có thể copy địa chỉ IP vào clipboard nhanh chóng cho các mục đích khác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com